Serbatoio Harley Davidson Forty-eight

Carrozzeria Toppino - Gennaio 2014